Till innehållet

VATTNET FRÅN EKERÖ VATTENTAG FYLLER ÅTER KVALITETSMÅLEN

Nyheter 26.2.2024

Prov som togs på fredagen från Ekerö vattentag visar god kvalitet och utgående vattnet fyller kvalitetsmålen. Kokningsuppmaningen för Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området upphör därmed genast.

Inga fler meddelanden ges i ärendet

Aktuellt