Till innehållet

BADVATTENKLASSIFICERINGARNA KLARA INFÖR NÄSTA ÅR (2022)

Nyheter 1.1.2022

Sydspetsens miljöhälsa har för de större, s.k. EU-badstränderna fastställt badvattenklassificeringen inför nästa år.

Klassificeringen baserar sig på de senaste fyra badsäsongernas provresultat eller resultaten från minst 16 prov och uppdateras årligen efter badsäsongen.

I Hangö steg klassificeringen för Märsan från bra till utmärkt. I Raseborg steg Campingens klassificering från tillfredställande till bra. Björkudden i Ingå blev fortfarande utan klassificering p.g.a. brister i provtagningen 2020. Inga övriga förändringar skedde.

Följande badstränder fick klassificeringen utmärkt: Plagen-Bellevue (Hangö), Tulludden södra (Hangö), Slaktis (Hangö), Märsan (Hangö), Lappvik (Hangö), Svedja (Raseborg) och Knipan (Raseborg). Campingen och Gumnäs (Raseborg) fick klassificeringen bra.

Tabell 1: Badvattenklassificeringarna för badsäsongerna 2018 – 2021 för större badstränder i Hangö, Ingå och Raseborg.

KommunBadstrandBadvattenklass 2018Badvattenklass 2019Badvattenklass 2020Badvattenklass 2021
HangöPlagen-BellevueUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt
HangöTulludden södraUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt
HangöSlaktisUtmärktBraUtmärktUtmärkt
HangöMärsanUtmärktBraBraUtmärkt
HangöLappvikUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt
IngåBjörkuddenUtmärktUtmärkt
RaseborgCampingenBraTillfredställandeTillfredställandeBra
RaseborgGumnäsUtmärktBraBraBra
RaseborgKnipanUtmärktUtmärktUtmärkt
RaseborgSvedjaUtmärktUtmärktUtmärktUtmärkt