Till innehållet

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Nyheter 26.7.2023

Smittzonen för fågelinfluensan har utvidgats med bland annat landskapet Nyland för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen till fjäderfä och fåglar i fångenskap.

I smittade zoner skall fjäderfä och fåglar i fångenskap hållas inomhus eller deras inhägnad skall vara täckt med tillräckligt finmaskigt nät så att vilda sjö- eller rovfåglar, måsar och kråkfåglar inte kommer i kontakt med dem. Det ska användas skyddskläder vid skötsel av fåglarna och tas hand om handhygien. Inga utomstående besökare är tillåtna i anläggningar med fjäderfä eller fåglar i fångenskap.

Den smittade zonen kommer att avskaffas när Livsmedelsverket bedömer att det inte längre finns något behov av det för att förhindra spridning av fågelinfluensan. Det informeras separat om avskaffandet av zonen.

Massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar i Hangö, Ingå och Raseborg ska anmälas till tillsynsveterinären (Tel: 040 135 9225 eller vet@symi.fi).

Om symptom på fågelinfluensa observeras hos fjäderfä, såsom minskad vatten- och foderkonsumtion eller minskad äggproduktion, ska tillsynsveterinären meddelas.

Läs mera om beslutet om utvidgning av smittzonen och åtgärder i det från Livsmedelsverkets webbsida.(du byter till en annan tjänst)

Aktuellt