Till innehållet

Sydspetsens miljöhälsas eposter fungerar igen – kom ihåg kvitteringarna!

Nyheter 18.6.2024

Miljöhälsas gruppeposter verkar fungera igen – Emottagna eposter kvitteras som emottagna inom två vardagar.

Kontakta en inspektör om du inte inom två vardagar har fått en kvittering!