Till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik

Barnet har rätt till småbarnspedagogik

Då vårdnadshavaren/vårdnadshavarna arbetar eller studerar erbjuds varje barn småbarnspedagogik enligt familjens behov.

Det är en stor förändring för många barn att börja på daghem. Innan barnet blir kvar utan vårdnadshavare,  behöver barnet i lugn och ro få lära känna åtminstone en från personalen och  lärmiljöerna. Barnet får bekanta sig med enheten för småbarnspedagogik med sin vårdnadshavare före den startdag som framgår av beslutet. 

Efter ändringen av lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2020 har alla barn lika rätt till småbarnspedagogik.  Kommunen beslutar om småbarnspedagogikens öppethållningstider och praxis. 

Ansökan görs elektroniskt via e-tjänster. Inloggningen kräver identifiering. Man kan ansöka om en vårdplats elektroniskt endast om vårdnadshavaren och barnet har en finsk personbeteckning.

  • Ansökan ska lämnas in senast fyra månader innan vården behövs. Om en vårdplats behövs från början av augusti, ska ansökan vara inlämnad före mitten av mars. Familjerna informeras före midsommar om en plats inom småbarnspedagogiken som börjar i augusti.
  • Beslut om småbarnspedagogik som börjar vid någon annan tidpunkt meddelas cirka en månad innan vården börjar.  
  • Om tidpunkten för behovet av vård inte kan förutses och behovet av en vårdplats beror på plötslig sysselsättning eller plötsligt erhållande av studieplats, bör ansökan om en vårdplats göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan vården behövs. 

I Hangös daghem och familjedagvård används Berit-programmet, utvecklats och upprätthålls  av SydWeb Ab. Programmet används för uppföljning och statistik av barnens när- och frånvaro. 

  • Varje barns vårdnadshavare får två plastkort med barnets egen QR- kod och pinkod. Med dessa meddelar vårdnadshavaren barnets ankomst- och avhämtningstider. Eventuell information till personalen går också att meddela.
  • Vårdnadshavarna har möjlighet att kostnadsfritt ladda ner, i Android eller Apple.iOS, en mobilapplikation och använda Berit-programmet den vägen.
  • Vårdnadshavaren reserverar vårdtiderna via Berit-programmet
  • Vårdnadshavaren bör meddela om vårdtiderna så långt på förhand som möjligt.