Siirry sisältöön

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Huoltajan/huoltajien ollessa työssä tai opiskelemassa jokaiselle lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus.

Päivähoidon aloittaminen on monelle lapselle iso muutos. Ennen kuin lapsi jää hoitopaikkaan ilman huoltajia tulee lapsen tutustua vähintään yhteen ryhmän aikuiseen sekä oppimisympäristöihin. Lapsi voi tutustua varhaiskasvatusyksikköön huoltajansa kanssa ennen päätöksessä mainittua alkamisajankohtaa.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen.  Kunta päättää varhaiskasvatuksen aukioloajoista ja käytännöistä.

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti e Asioinnin kautta. eAsioinnin käyttö vaatii tunnistautumisen.  Siirry eAsiointiin

Hoitopaikkaa voi hakea sähköisesti vain, jos huoltajalla ja lapsella on suomalainen henkilötunnus.

  • Hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Jos hoitopaikkaa tarvitaan elokuun alusta, tulee hakemus olla jätettynä maaliskuun puolenvälin mennessä. Perheet saavat tiedon elokuussa alkavasta hoitopaikasta juhannukseen mennessä.
  • Muuna ajankohtana aloittavat saavat päätöksen noin kuukautta ennen hoidon aloituspäivää.
  • Mikäli hoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai äkillisestä opiskelupaikan saamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Hangon päiväkodeissa, esikouluissa ja perhepäivähoidossa on käytössä SydWeb Ab:n kehittämä ja ylläpitämä Berit-järjestelmä lasten läsnä- ja poissaolojen seuraamiseen ja tilastointiin. 

  • Jokaisen lapsen huoltaja saa kaksi muovikorttia lapsen omalla QR-koodilla ja kortteihin liitetyt PIN-koodit.  Niiden avulla he ilmoittavat lasten hoitoajat päiväkotiin sekä mahdolliset viestit henkilökunnalle
  • Huoltajat lataavat ilmaisen BERIT mobiilisovelluksen Android– tai Apple iOS laitteeseensa järjestelmän käyttöä varten
  • Huoltajat varaavat lastensa hoitoajat sähköisesti Berit -ohjelman kautta
  • Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkälle etukäteen