Till innehållet

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifterna för småbarnspedagogik fastställs som en procentsats av familjens sammanräknade bruttoinkomster enligt familjens storlek.

Fr.o.m 1.1.2020 behöver inte inkomstutredning inskickas. Löneuppgifterna granskas i inkomstregistret med vårdnadshavarnas lov.

 • Den högsta månadsavgiften för det yngsta barnet i familjen för heltidsvård är 311 euro
 • För nästa barn i åldersordningen bestäms en avgift som är högst 40 % av avgiften för det yngsta barnet
 • För övriga barn i familjen är avgiften för småbarnspedagogik 20 % för heltid för det yngsta barnet
 • Den lägsta avgift som tas ut är 30 euro
 • Förskoleundervisningen 4 h/dag är avgiftsfri.
 • För småbarnspedagogik som ges utöver förskoleundervisningen tas ut en avgift
 • Avgifterna inom familjedagvården räknas på samma grunder som inom småbarnspedagogik i daghem

I familjens storlek medräknas de personer som bor i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden samt båda parternas minderåriga barn som bor med dem i samma hushåll.

Länk till avgiftskalkylator Avgiftskalkylator(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Fakturering av avgiften för småbarnspedagogik

 • Verksamhetsåret inleds 1.8 och avslutas 31.7 följande år
 • Avgifterna för småbarnspedagogiken faktureras i mitten av följande månaden och förfallodagen är i slutet av månaden
 • På förfallna avgifter för småbarnspedagogiken debiteras dröjsmålsränta enligt lag
 • Avgifterna för småbarnspedagogiken med ränta är direkt utsökningsbara

Förfrågningar som gäller fastställande och fakturering av avgifterna för småbarnspedagogiken besvaras av

Österlund Carina

byråsekreterare

Småbarnspedagogik

040 135 9497