Till innehållet

Organisation

Hangö stad är stadens största arbetsgivare. I stadens tjänst arbetar cirka 400 arbetstagare på olika verksamhetsställen.

Personalorganisationen fördelas i fem verksamhetsområden – allmän förvaltning, bildninsgväsende, tekniska och miljöväsende, kultur och Sydspetsens miljöhälsa.

Till stadens koncern hör Hangö Hamn Ab, turistbyrån Oy Hansea dc Ab, affärsverket Hangö Vatten och Hangö Hyreshus Ab.