Till innehållet

Stadskansliet

Stadskansliet ombesörjer berednings- och verkställighetsåliggandena för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och övriga organ, kommunikation samt övriga förvaltningsåligganden och juridiska tjänster för de övriga förvaltningsenheterna.

Adress Boulevarden 6, 10900 Hangö
Tfn 019 220 31

E-post: kirjaamo@hanko.fi 

Adolfsson Kim

koncernekonomichef

Stadskansliet

040 087 3844

Eklöf Ulrika

byråsekreterare

Stadskansliet

Stadens telefonväxel

019 220 31 (kaupungin vaihde / stadens växel)

Fagerlund Gunilla

kanslisekreterare

Stadskansliet

040 135 9217

Höglund Hanna

kanslichef

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3212

Lehtola Carolina

kanslisekreterare

Stadskansliet

040 835 4769

Lindblom Christer

bostadssekreterare

Stadskansliet

040 135 9442

Näsänen Nina

informatör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3211

Ståhl Petra

stadsdirektör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

040 135 9599

Österlund Hanna

välfärdskoordinator

Stadskansliet

040 135 9215