Till innehållet

Stadens ledningsgrupp

Till stadens ledningsgrupp hör stadsdirektören, sektorcheferna och informatören.

Stadens ledningsgrupp sammanträder tisdag förmiddagar.

Friman Jennika

kulturdirektör

Kulturbyrån, Ledningsgruppen

040 139 1070

Granqvist Nina

personalchef

Ekonomiavdelningen, Ledningsgruppen, Personalavdelningen

019 220 3240

Gustafsson Karl-Erik

bildningsdirektör

Bildningskansli, Ledningsgruppen

040 596 3249

Horttanainen Jukka

teknisk direktör

Avdelningen för kommunteknik, Ledningsgruppen

040 135 9280

Höglund Hanna

kanslichef

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3212

Kuula Katianna

Direktör för hälsoövervakningen; bl.a. livsmedelsproduktion

Ledningsgruppen, Sydspetsens miljöhälsa

040 135 9222

Lindholm Bengt

chefen för intern service

Enheten för intern service, Ledningsgruppen

019 220 3291

Marschan Kira

turistchef

Ledningsgruppen

019 220 3414

Näsänen Nina

informatör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3211

Ståhl Petra

stadsdirektör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

040 135 9599