Till innehållet

Stadens strategi

Hangö stadsfullmäktige godkände 12.4.2022 stadens nya strategi ”Hangös strategi 2025 – gott liv i staden vid havet”.

Stadsfullmäktige  utvärderar strategin minst en gång under fullmäktigeperioden. 

De strategiska målens mål/åtgärder samt mätare/utvärderingskriterie uppdateras årligen i budgeten som fastställs av stadsfullmäktige.

Stadens strategi – Hangö 2025 – animation