Till innehållet

Stöd i småbarnspedagogiken

Varje barn har rätt till högkvalitativ småbarnspedagogik i en positiv atmosfär

Stödet för barnets växande, utveckling och lärande genomförs som en kontinuitet från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning.

Stöd för barnet inom småbarnspedagogiken

Stöd inom småbarnspedagogiken kan erbjudas när barnet behöver mera stöd i vardagen. Barnet kan behöva stöd periodvis i sin utveckling till exempel inom det fysiska, kognitiva, emotionella eller sociala delområdet. Varje barn inom småbarnspedagogiken har rätt att vid behov få individuellt inriktat och anpassat stöd som sätts in i rätt tid. Genom att stöd ges i tid så främjar det barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Stödet ordnas utgående från barnets styrkor samt behov. Stödnivåerna är allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Behovet av stöd tas upp inom småbarnspedagogiken på initiativ av personalen, vårdnadshavarna eller en sakkunnig. I samarbete med vårdnadshavare planeras hur barnets stödåtgärder ska förverkligas. Varje delmål dokumenteras, följs upp och utvärderas regelbundet.

Ambulerande och konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik

Nordblad Anita

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Specialdagvård

0407435213