Siirry sisältöön

Tukea varhaiskasvatukseen

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen myönteisessä ilmapiirissä

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki toteutuu jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen.

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiserityiskasvatuksen palvelut ovat osa kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluita. Varhaiskasvatuksessa on mahdollista tarjota varhaiserityiskasvatusta, kun lapsi tarvitsee tukea erilaisiin kehityksessä ilmeneviin haasteisiin. Lapsi saattaa tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuen järjestämisen lähtökohta ovat lapsen vahvuudet, sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien kanssa suunnitellaan miten lapsen tarvitsema
tuki järjestetään ja millaisiin sisältöihin ja tavoitteisiin eri tukiajanjaksoilla tähdätään. Suunnitelmat kirjataan ja niitä seurataan ja päivitetään säännöllisesti.

Kiertävä ja konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Nordblad Anita

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Erityispäivähoito

0407435213