Till innehållet
VANLIGA ÄRENDEN INOM HÄLSOSKYDDET ÄR
*Att man vill hitta information om ärenden som gäller hälsoskyddstillsyn.

*Att man vill meddela om misstänkt sanitär olägenhet.