Till innehållet

Badvatten

Sydspetsens miljöhälsa övervakar badvattenkvaliteten i för allmänt bruk avsedda simbassänger, vid allmänna badstränder och vinterbadplatser. De hygieniska förhållandena vid dessa kontrolleras också vid regelbundna inspektioner. Sydspetsens miljöhälsa kan vid behov avråda från bad eller utfärda badförbud på en strand eller i en simbassäng.

Badstränder och vinterbad

En allmän badstrand är en strand eller en vinterbadplats som verksamhetsidkaren erbjuder för allmänt bruk. På badstranden ska finnas information om badvattnets kvalitet på en anslagstavla. Verksamhetsidkaren (ofta kommunen) sätter ofta även ut information om badvattnets kvalitet på de egna hemsidorna.

Badvattenkvaliteten kontrolleras genom regelbunden provtagning under sommar- eller vinterbadsäsongen. Ur badvattnet analyseras E-coli-bakterier och fekala enterokocker. Vattnet granskas även visuellt.

Cyanobakterier (s.k. blågröna alger) kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. Barn och husdjur är speciellt känsliga för gifter som kan finnas i dessa. Eftersom algläget kan förändras relativt snabbt ska man att alltid kontrollera hur badvattnets ser ut innan man simmar. Vid förekomst ska man undvika simning. Läs mera om hälsoinspektörens tankar kring ämnet i vår blogg(öppnas i ett nytt fönster).

För de större allmänna badstränderna fastställs efter varje badsäsong en badvattenklass som räknas ut på basen av provresultat från de fyra senaste säsongerna. Rådande badvattenklasser finns på upprätthållarnas hemsidor.

För de större badstränderna görs också upp en badstrandsprofil, där information om badstranden samt dess särdrag beaktas. Profilerna ska finnas på upprätthållarnas hemsidor.

Mera info: 

Badvatten och info om badstränder, Hangö(öppnas i ett nytt fönster)

Badvattenresultat och info om badstränder, Raseborg(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Badvattenresultat och info om badstränder, Ingå(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Allmänheten har möjlighet att komma med förslag och anmärkningar som gäller förteckningen över övervakade badstränder. Kommentarer ges skriftligt via Sydspetsens miljöhälsas responssystem.(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Listan uppdateras då det sker förändringar.

De allmänna och små allmänna badstränderna på Sydspetsens miljöhälsas övervakningsområde är:

Hangö:

Plagen-Bellevue, Tulludden södra, Slaktis, Märsan, Lappvik badstrand, Silversand, Hangöbyns badstrand, Regattastranden

Ingå:

Björkudden, Björnviken, Djupträsk, Bjursviken, Stockängsudden (Bjurs)

Raseborg:

Knipan, Campingen, Gumnäs, Svedja, Bajon, Bastsjö, Box, Bromarv (Furutorp), Flacksjö, Grabbskog, Hummeldal, Kisakeskus, Knipnäs, Lagmans, Langansböle, Ramsholmen, Sjövik, Padva, Skogsängsgölen, Svartå bruk, Vikstrand

Bassänger

Bassängvatten analyseras gällande den mikrobiologiska kvaliteten och bland annat klorhalten, trihalometaner (THM) och pH. Antalet prov per år beror på användningen av bassängen. Provresultaten ska finnas framsatta för besökare.