Siirry sisältöön

Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta vähentämällä tai poistamalla niitä sekä estämällä niiden syntyä. Valvonta on ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaista.

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista

  • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
  • vastaanottokeskus
  • yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta
  • koulu, oppilaitos, opetuksen järjestämispaikka
  • päiväkoti
  • lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvä toiminnan järjestämispaikka
  • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö
  • solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola
  • sellainen muu huoneisto tai laitos tai sellainen toiminta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • terveydensuojelulain 18 a §:n mukainen talousvettä toimittava laitos ja muu talousveden otto ja käyttö

Tarkempi listaus ilmoitusvelvollisista toiminnoista löytyy terveydensuojelulain liitteestä(siirryt toiseen palveluun).

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toiminnan päättymisestä on ilmoitettava kirjallisesti kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Eteläkärjen ympäristöterveyden lomakkeet

ilppa.fi(siirryt toiseen palveluun)

Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja käsittelystä. Hakemuksen johdosta terveydensuojeluviranomainen tekee päätöksen. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä.

Toiminnanharjoittajan tiedot tallennetaan valvontakohdetietokantaan ja asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu. Ilmoitetut ja hyväksytyt toiminnot kuuluvat suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Valvontayksikkö perii maksutaksansa mukaisia käsittely- ja tarkastusmaksuja.

Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvien toimintojen valvonnasta peritään valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta. Terveydensuojelulaissa(siirryt toiseen palveluun) on luettelo perusmaksuvelvollisista toiminnoista.