Till innehållet

Hjälp, kraft och ork genom frivilligverksamhet

Hangö har en aktiv grupp utbildade frivilliga som möjliggör motionerande och utomhusvistelse för äldre, över 75-åriga personer, samt för personer med funktionshinder.

Alla har inte vänner eller anhöriga att röra sig med, och med åldern höjs även tröskeln för att röra på sig självständigt utomhus. Också ensamhet är allmänt förekommande. Staden arrangerar och koordinerar korta utbildningstillfällen för utomhuskompis-, kamratstöds- och rikshacykelverksamheten. Efter utbildningstillfället rör man på sig i grupp eller individuellt tillsammans med den äldre.

Alla har inte vänner eller anhöriga att röra sig med, och med åldern höjs även tröskeln för att röra på sig självständigt utomhus.

Kraft i Åren

Hangö har deltagit i det nationella Kraft i Åren-projektet. Projektets mål är att främja självständighet hos äldre, hemmaboende personer med hjälp av balansträning och utomhusmotion. till en god ålderdom hör bl.a. att ha möjlighet att sköta sina egna ärenden samt att röra på sig utomhus i naturen. Till verksamheten hör bl.a. utomhusmotionsgrupper med klienter på äldreboenden och vårdhem, frivillligledda gymgrupper för över 75-åringar samt arrangerande av tillställningar riktade till äldre.

Rikshacyklarna

Staden har genom donation fått två rikshacyklar för de äldre. Hangö Aktia-stiftelse, Hangö Rotary, Berggatans företagare samt en privatperson står för donationerna. Helkama har donerat cykelhjälmarna. Vill du bli en cykellots och vara med i Kraft i Åren-frivilligverksamheten? Nu kan du delta i en 6-timmarskurs och lära dig cykla med rikshacykel.

Distansgymnastik

Ett pilotprojekt på 10 veckor med temat distansgymnastik arrangerades i Hangö mellan oktober 2021 och januari 2022. Sammanlagt sex äldre personer och fyra frivilliga digitalstödpersoner deltog. Till verksamhetsmodellen som planerats för äldre hörde distansgymnastikpass sända i realtid samt självständigt utförbara övningar med hjälp av videohandlidning och även utomhusmotion 1 – 2 gånger i veckan.

Avsikten med distansgymnastiken var att samla in data angående dess effekt på målgruppens vardag, välfärd, funktionsförmåga och digitala kunnande samt skapa en kompletterande verksamhetsmodell för att minska ensamhetskänslor och öka känslan av delaktighet. Med hjälp av mätningar av rörlighets- och funktionsförmågan vid början av och i slutet av projektet samlades också information om hur 10 veckors motionerande påverkade de äldres muskelkraft och balans. Meningen är att distansgymnastiken ska implementeras som en del av kommunens tjänster. 

Nedan högre yrkeshögskoleexamensarbete angående ämnet: (endast på finska)

Hangon kaupungin ikäihmisten etäjumpan toimintamallin kehittäminen(du byter till en annan tjänst)

Hur med i verksamheten?

Vill du bli en frivillig promenadkompis eller cykellots? Tilläggsinformation om verksamheten ger:

Krista Grundström 040 869 7406, krista.grundstrom@hanko.fi 

Hanna Österlund 040 135 9215, hanna.osterlund@hanko.fi