Siirry sisältöön

Vapaaehtoistoiminnasta voimaa ja apua itselle ja muille

Hangossa toimii aktiivinen joukko koulutettuja vapaaehtoisia mahdollistamassa eri tavoin +75 vuotiaiden ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten liikkumista ja ulkoilua.

Kaikilla ei ole ystävää tai omaista, jonka kanssa liikkua ja ikääntyessä kynnys lähteä ulos yksin kasvaa. Myös yksinäisyys on yleistä. Kaupunki järjestää ja koordinoi lyhyitä ulkoiluystäväkoulutuksia, vertaisohjaajakoulutuksia ja riksapyöräluotsikoulutuksia, jonka käytyään joko yhdessä ryhmissä tai oman ystävän kanssa ulkoillaan ja liikutaan yhdessä.

Kaikilla ei ole ystävää tai omaista, jonka kanssa liikkua ja ikääntyessä kynnys lähteä ulos yksin kasvaa.

Voimaa Vanhuuteen

Hanko on ollut mukana valtakunnallisessa Voimaa
vanhuuteen-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää kotona asuvien,
toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä voima- ja
tasapainoharjoittelun sekä ulkoilun  avulla. Hyvään vanhuuteen kuuluu
mm. mahdollisuus päästä ulos hoitamaan asioita ja nauttimaan luonnosta.
Toimintaan kuuluu m.m. ulkoiluryhmät hoitolaitosten asukkaiden kanssa,
vapaaehtoisten ohjaamat kuntosaliryhmät +75-vuotiaille sekä iäkkäille
suunnattujen tapahtumien järjestäminen.

Riksapyörät

Kaupunki on saanut lahjoituksena kaksi riksapyörää iäkkäille. Lahjoittajat ovat Hangon Aktia-säätiö, Hangon Rotary, Vuorikadun yrittäjät sekä yksi yksityinen henkilö. Helkama on
lahjoittanut kypärät.  Haluatko tulla pyöräilyluotsiksi ja olla mukana Voimaa vanhuuteen -vapaaehtoistoiminnassa? 

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua 6 tunnin kurssille ja oppia pyöräilemään riksapyörällä.

Etäjumppa

Hangossa järjestettiin kymmenen viikon etäjumppakokeilu,
joka alkoi lokakuussa 2021 ja päättyi tammikuussa 2022. Etäjumppaan osallistui
kuusi ikäihmistä ja neljä vapaaehtoista digitukihenkilöä. Iäkkäille
suunniteltuun toimintamalliin kuului ryhmämuotoisia reaaliaikaisia
etäjumppalähetyksiä ja tämän lisäksi itsenäisiä, kotona tehtäviä harjoituksia
videoiden avulla sekä ulkoilua vähintään 1–2 kertaa viikossa.

Etäjumpan tarkoituksena oli kerätä tietoa etäjumpan
vaikutuksista kohderyhmäläisten arkeen, hyvinvointiin, toimintakykyyn ja
digitaitoihin ja luoda täydentävä toimintamalli, jolla voidaan lieventää
yksinäisyyttä ja lisätä osallisuuden tunnetta. Keräsimme myös liikkumis- ja
toimintakyvyn alku- ja loppumittausten perusteella tietoa, miten kymmenen
viikon harjoittelu vaikutti iäkkäiden lihasvoiman ja tasapainon kehittymiseen. Etäjumppa on tarkoitus juurruttaa pysyväksi kunnan palveluksi.

Alla YAMK- opinnäytetyö aiheesta, käy tutustumassa:

Hangon kaupungin ikäihmisten etäjumpan toimintamallin kehittäminen(siirryt toiseen palveluun)

Miten mukaan toimintaan?

Haluatko mukaan vapaaehtoiseksi ulkoiluystäväksi tai pyöräluotsiksi?  Lisätietoa toiminnasta voi tiedustella :

Krista Grundström 040 869 7406, krista.grundstrom@hanko.fi 

Hanna Österlund 040 135 9215, hanna.osterlund@hanko.fi