Till innehållet

Välfärdsberättelse

Välfärdsberättelsen är en kortfattad beskrivning av välfärden och hälsan samt främjandet av dessa i kommunen.
Stadsfullmäktige godkände stadens välfärdsberättelse 14.6.2022.