Till innehållet

Förebyggande av fallolyckor

Undvik att falla, stå stadigt och rör dig tryggt

Projektet är en del av HUS Hyvä kierre- projektet, Förebyggande av fallolyckor 2019-2023.

Projektet har blivit beviljad Regionförvaltningsverkets bidrag Ikiliikkuja 2020-2023
” Kaatumisten ehkäisy Hangossa – Förebyggande av fallolyckor i Hangö”

 

Målet med projektet

Utveckla ett gemensamt och systematiskt sätt för äldre
att:

  • förebygga fallolyckor
  • stöda ett fysiskt aktivt
    levnadssätt

 

 

 

Målgruppen är +65 åringar med nedsatt rörelseförmåga och fallrisk.

Projektets koordinatorer, ledningsgruppen, den mångprofessionella arbetsgruppen samt
projektets ansvariga skötaren utvecklar tillsammans:

  • en gemensam verksamhetsmodell (hur kartlägga och förebygga fallolyckor?)
  • konkreta direktiv och gemensamma åtgärder
  • utbildning av personal och upplysning till de äldre
  • öka motionsbudet för äldre