Till innehållet

Vattentjänster

I Hangö sköter det kommunala affärsverket Hangö Vatten om tätbyggnadens vattentjänster. Det finns också ett privat vattenverk i Hangö: Långörs och Gloskärs avloppsandelslag, som sköter om att områdets avloppsvatten leds till Hangö reningsverk. På glesbygdsområden är det fastighetsägarnas ansvar att sköta om vattentjänsterna enligt rådande lagar och bestämmelser.