Till innehållet

Detaljplaneändring för kvarter 607

Målet med planläggningen av området är att uppdatera detaljplanen från år 1953 och att möjliggöra förtätning av den befinttliga bebyggelsen av kvarteren, beaktande den redan förverkligade bebyggelsen. Målet är också att trygga områdets betydelse som en värdefull bebyggd kulturmiljö.
Planeområde kvarter 607
 

Planeringsområdet befinner sig i stamstaden på småhusområdet norr om Esplanaden. Utöver kvarter 607 omfattar området också  delar av gatuområden på Bromarvs-, Ängs- och Hagagatan. Planeringsområdet är ca 2,7 ha.

Målet med planläggningen av området är att uppdatera detaljplanen från år 1953 och att möjliggöra förtätning av den befinttliga bebyggelsen av kvarteren, beaktande den redan förverkligade bebyggelsen. Målet är också att trygga områdets betydelse som en värdefull bebyggd kulturmiljö.

Anhängiggörande:  30.8.2018
Utkastet till påseende:  
Förslaget till påseende:   
Stadsfullmäktige:  

Ikraftträdande: