Siirry sisältöön

Korttelin 607 asemakaavan muutos

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena ajantasaistaa vuoden 1953 asemakaava sekä mahdollistaa kortteleiden tiivistäminen huomioiden jo toteutunut rakentaminen. Tavoitteena on myös turvata alueen merkitys maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä.
Kaavarajaus kortteli 607

Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungissa Esplanaadin
pohjoispuolisella pientaloalueella. Alue käsittää korttelin 607 lisäksi
myös katualueita Bromarvin-, Niitty- ja Haagankadulta. Suunnittelualueen
pinta-ala on noin 2,7 ha.

Suunnittelualueen
kaavoituksella on tavoitteena ajantasaistaa vuoden 1953 asemakaava sekä
mahdollistaa kortteleiden tiivistäminen huomioiden jo toteutunut
rakentaminen. Tavoitteena on myös turvata alueen merkitys
maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä.

Vireilletulo: 30.8.2018
Luonnos nähtäville:  
Ehdotus nähtäville:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: