Till innehållet

Allmänt om ansökning av tomter

Ansökan om tomt görs på en som uppgjorts av markanvändningsavdelningen.

Ansökningsblanketten ska undertecknas och inlämnas till adress:
Hangö stad
Tekniska och miljöverket/markanvändningsavdelning    
Sandövägen 2
10960 Hangö


Med tomtansökningsblanktten förbinder sig den sökande att betala reserveringsavgift om miljönämnden reserverar tomten till den sökande. 

Ansökningsblankett och instruktioner  nedan.

Ansökning av tomter (pdf)

Tomtansökningsblankett

Småhustomter under ansökningstiden

Hangö stad meddelar med kungörelser om ansökningstiderna för nya småhustomter. Kungörelserna publiceras under ansökningstiden i stadens hemsidor (eloktronisk anslagtavla), lokala tidningen samt på tekniska och miljöverkets anslagstavla. Inkomna ansökningar tas samtidigt till behandling efter det att ansökningstiden har gått ut.

Småhustomter utanför ansökningstiden

Tomter som blir lediga under ansökningstiden kan efter
ansökningstiden sökas fritt. Återlämnade tomter kan sökas efter att de på nytt lagts upp för ansökan av miljönämnden.

Tomter inom anbudsområden

Egnahemshustomter som erbjuds mot anbud kan ansökas endast under ansökningstiden. Dessa tomter ska ansökas med stadens tomtanbudsblankett.

Industritomter

Staden har några lediga industritomter. Från markanvändningsavdelningen fås vid behov tilläggsuppgifter om tomterna.

Uusitalo Aki

markanvändningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9287