Till innehållet

Lediga industritomter

Stamstaden / industritomter
Teollisuusalueet

1. Siriusgatan

Sirius_K1158

Kvarter Detaljplan e Areal, ha Byggrätt, k-m2
K1158 T 0,20 9,2 18 400

Det är möjligt att dela kvarter för mindre tomter.

 
Annat: staden har vid behov rätt att bygga järnvägsförbindelse.
 
Detaljplan 155: Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser
  Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T).
 

2. Sandösvängen

Santalankaari_Kaikki

Kvarter Detaljplan e Areal, m2 Byggrätt, k-m2
K1151 KL-1 0,30 47 295 14 189
K1152 KL-1 0,30 36 414 10 924
K1153 KL-1 0,30 24 369 7 311
K1150T5 T 0,40 14 742 5 897
 
 
Det är möjligt att dela kvarter för mindre tomter.
 
 
Detaljplan 155:              Kvarter K1151-K1153
Detaljplan 186:
Kvarter K1150T5
Plankarta och planeteckningar och -bestämmelser
 
Kvartersområde för affärsbyggnader (KL-1). På varje tomt får även uppföras produktionsutrymmen högst 40 % av byggnadsrätten.
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). På tomt får byggas högst två bostäder för den personalen, som är nödvändig för fastighetens skötsel.
 
 

3. Mästaregatan

Mestarinkuja
Stadsdel-Kvarter-Tomt Detaljplan e Areal, m2 Byggrätt, k-m2
4-467-9     reserverat  
4-4005-5 T-1 0,50 2 347 1 174
Detaljplan 148: Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser
  Kvarterområde för industri- och lagerbyggnader (T-1)

4. Svetsaregatan

Uuttajankatu_K461T15

Kvarter Detaljplan e Areal, m2 Byggrätt, k-m2
K461T15 Ttv 0,50 12 896 6 448
 
 
Detaljplan 55:                              Plankarta och planebeteckningar och -bestämmlser
  Kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader (Ttv). På tomt får byggas högst två bostäder för den personalen, som är nödvänlig för fastighetens skötsel.
 
 
 

5. Ässjegränds industritomter

Ahjokuja-Ässejegränds

Stadsdel-Kvarter-Tomt Detaljplan e Areal, m2 Byggrätt, k- m2
4-4002-2     reserverat  
4-4004-5 T 0,50 6 284 3 142
Detaljplan 126:               Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser
  Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). 20 % av den tillåtna våningsytan får användas för bostadslägenheter.

6. Idrottsgatan 

Uuttajankatu_K461T15

Kvarter Detaljplan e Areal, m2 Byggrätt, k-m2
K1018T1 T 0,50 ca. 8 000 ca. 4 000
Detaljplan 131:                      Plankarta och planebeteckningar och -bestämmelser
  Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T). 20 % av den tillåtna våningsytan får användas för bostadslägenheter.

Uusitalo Aki

markanvändningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9287