Till innehållet

Ungdomar

På denna sida har sammanställts information om tjänster, evenemang och nyheter som riktar sig till stadens ungdomar.

Ungdomarnas Hangö

Ungdomstjänsterna hittas i barn- och ungdomscentret Hyllis; ungdomsgården, ungdomsverkstaden Via, ungdomsinformation och rådgivningstjänster PointVia, den uppsökande verksamheten samt ungdomsrådet. Lappviks ungdomsgård erbjuder mångsidig verksamhet i Lappvik.

Ungdomsgården Hyllis utgör en träffpunkt för unga där de kan tillbringa fritiden i en trygg miljö samt träffa jämnåriga. Ungdomsgårdsverksamheten innefattar även olika klubb- och hobbyaktiviteter.

Ungdomsverksamheten VIA är avsedd för 16 – 28-åriga Hangöunga som saknar studie-, arbetspraktik- eller arbetsplats. Verksamheten är tvåspråkig. Vi fungerar som en tjänst med låg tröskel och styr vid behov vidare till andra tjänster. Vi erbjuder också arbetspraktikplatser för studeranden.

Stadens idrotts- och kulturtjänster samt olika organisationer arrangerar ett brett utbud av aktiviteter för ungdomar.