Till innehållet

Medborgarbudgetens röstning är i gång

I stadens budget för 2024 har ett anslag på 20 000 euro avsatts för medborgarbudget (deltagande budget). I medborgarbudgeten kunde invånarna lämna in idéer för stadens utveckling. Vi fick totalt 76 förslag och nu i omröstningen är 23 förslag.

Nyheter 25.6.2024

Vi fick totalt 76 förslag (varav en del var likadana). Alla förslag har granskats av stadens tväradministrativa arbetsgrupp och förslagen som uppfyller kriterierna har gått till omröstning, totalt 23 stycken. En del av förslagen har kortats ned och andra har bearbetats, till exempel för att göra dem mer hållbara, samtidigt som det ursprungliga syftet med förslagen har bibehållits (t.ex. önskemålet om att ha sittdynor i festsalen). En del av förslagen är också redan pågående, t.ex. målning av simhusets brädor, och har därför inte tagits upp till omröstning.

Du kan också rösta i biblioteket. Be att få röstningsblanketten från bibliotekets lånedisk och returnera den i initiativlådan.

Röstningstiden utgår söndag den 7.7.2024 kl. 23.59. Röstningsresultatet publiceras i augusti.

Baserat på resultatet av omröstningen kommer staden under 2024 att genomföra alla de förslag som fick flest röster och som kan rymmas totalt inom en budget på 20.000 euro.

Förslagen som man kan rösta på (en uppskattad kostnadsberäkning inom parentes):

 1. Fler bänkar längs lätta trafikleder, bland annat på norra sidan och nära busshållplatser.
 2. En gunga till Lappviks småbåtshamn/badstrand, om möjligt med en Lappvik-skylt (en 2-3 personers gunga = 1000 €
 3. En badhytt / omklädningsrum till Kråkudden (2500 €)
 4. Restaurering av dammen i Hagapark och det omgivande området (20 000 €)
 5. Bekvämare stolar med ryggstöd till festsalen i stadshuset
 6. Kampanjen “Rädda pollinerarna”; nätutbildning och rådgivning för alla intresserade. Dessutom kommer ett modellområde att byggas i stadens centrum, med en skylt som förklarar hur var och en kan skapa ett område för en vägren i sin egen vård.
 7. Bord och bänkar till Lappvik badstrand (700-1200 €, bord och bänkar tillsammans)
 8. Utepingisbord (av betong) till Centrum och Feffepark (2 x 3000 €)
 9. Förnyande av stadens parker och plantering av ny vegetation (t.ex. en pionpark) (20 000 €)
 10. Ett rejält bord och stolar till Bellevue strand (700-1200 €, bord och bänkar tillsammans)            
 11. Cykelställen med tak i gatubilden (8000 €/st)
 12. Verktyg och tillbehör för motorverkstadsverksamheten för ungdomar (2000 €)
 13. Komposteringstoaletter i utomhusområden, t.ex. vid nya vindskydd (1500 € /st)
 14. Belysning till konditionsbanans parkeringsplats i Hangöbyn (3000 € )
 15. Komplettera lekparkerna med lekutrustning (en klätterställning 6000 €, en trampolin 4000 €)
 16. Utveckling av motionsområdet i Lillmärsans rekreationsområde (20 000 €)
 17. Möblemang och träningsutrustning till Lappvik ungdomsgård (10 000 €)
 18. Införande av förbättrad belysning på skyddsvägarna inom ramen för anslaget (20 000 €)
 19. Roskisar med askkopp till Centrum (300 €/st)
 20. Möblering av parker och stränder (t.ex. med picnicbord) (20 000 €)
 21. Renovering och inredning av gårdar av daghem för att främja rörlighet (20 000 €)
 22. Grundrenovering av lekparken i Lappvik (20 000 €)
 23. Asfaltera cykelbanor för hela pengen eller bygga cykelbanor över hela Hangö (20 000 €)