Till innehållet

Stadsfullmäktige sammanträder 11.6 i fullmäktigesalen

Tisdagen den 11 juni 2024 kl. 18 sammanträder stadsfullmäktige i Hangö i stadshusets fullmäktigesal.

Nyheter 7.6.2024

Ärenden på fullmäktiges möte är bl.a.:

  • Utvärderingsberättelsen 2023
  • Bokslutet 2023
  • Personalrapporten 2023
  • Preliminär budgetram 2025
  • Omorganisering av Hangö stads ekonomiavdelning

Ärenden som behandlas på mötet hittar du även i föredragningslistan(du byter till en annan tjänst) (länken för vidare till stadsfullmäktiges föredragningslista).

Allmänheten kan komma till läktaren och följa med mötet (Boulevarden 6, 4. våningen)

Mötet livestreamas också på stadens Youtube-kanal – (du byter till en annan tjänst)länken till livesändningen(du byter till en annan tjänst) (länken för vidare till stadens Youtube-kanal).