Till innehållet
Solnedgång på ett lungt hav samt en segelbåt

Respons

Ge respons och fråga om Hangö stads tjänster. Du kan ge respons elektroniskt i det kartbaserade responssystemet eller lämna respons i responslådan som finns i bibliotekets läsesal.

Ge respons åt oss

ANVISNINGAR GÄLLANDE RESPONSSYSTEMET 

  • Välj den kategori din respons gäller och välj därefter responsens typ.
  • Genom att välja rätt kategori försäkrar du dig om att responsen går direkt till den rätta mottagaren.
  • Om ingen lämplig kategori hittas väljer du Allmän respons. Om du vill kan du begära ett personligt svar på responsen samt tillåta att responsen publiceras.
  • Den respons som tillåtits publiceras och som har getts en plats publiceras i Hangö stads karttjänst. Publicerad respons finns längst ner i ämnesförteckningen i den vänstra kanten av kartfönstret.

 Du kan även lägga en bild till responsen. Vi publicerar endast saklig respons.

Respons i anslutning till småbarnspedagogik, utbildning och respons angående unga
publiceras huvudsakligen inte.

Beakta att det av datasäkerhetsskäl inte i responsen ska nämnas uppgifter av känslig karaktär såsom uppgifter om hälsotillstånd eller kundrelationer. Inte heller personbeteckningar, bankkontonummer eller uppgifter om förmögenhet får nämnas.

 

Publicerade responser