Till innehållet

Nämnder

Nämnderna använder beslutanderätt som stadsfullmäktige delegerat, framställer motioner samt ger utlåtanden inom sitt eget verksamhetsområde.

Nämnderna sammanträder huvudsakligen en gång per månad.

Föredragningslistorna och protokollen är framlagda till påseende elektroniskt.


Hangö stads nämnder 

  • bildningsnämnden 
  • tekniska nämnden 
  • miljönämnden 
  • kulturnämnden 
  • Sydspetsens miljöhälsonämnd  
  • direktion för Hangö Vatten  
  • revisionsnämnden
  • centralvalnämnden