Till innehållet

Revisionsnämnden

Fullmäktige tillsätter en revisionsnämnd för organisering av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid.

 Revisionsnämnden 2021-2025

  • Jouko Kavander, SDP, ordförande (personlig ersättare Maritta Sariola)
  • Christian Mattsson, SFP,  vice ordförande (personlig ersättare Torbjörn Ekholm)
  • Marie Koskinen, SFP  (personlig ersättare Elina Lahtinen)
  • Monica Ferm, SFP (personlig ersättare Yrjö Sahlstedt)
  • Esko Tolvanen, SDP  (personlig ersättare Marko Reitamaa) 
  • Gun Augustsson-Sula, SDP  (personlig ersättare Johan Puumala)
  • Timo Riikkilä, Samlingspartiet (personlig ersättare Riitta Tamminen-Tallgren)
  • Matti Rantanen, Sannf (personlig ersättare Henrik Väisänen ) 
  • Katja Mäkelä, Vänsterförbundet (personlig ersättare Kaija Heikkinen)