Till innehållet

Direktionen för Hangö Vatten

Direktionens verksamhetsområde är strategisk styrning av vattentjänsterna inom verksamhetsområdet, som fastställs av fullmäktige. Styrningen ska se på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som kvaliteten på dricksvattnet och en miljömässigt hållbar hantering av avloppsvattnet tryggas.

 Direktionen för Hangö Vatten 2021-2025

  • Jaana Pulkkinen, SDP, ordförande (personlig ersättare Arto Talja)
  • Peter Malmlund , SFP, vice ordförande (personlig ersättare Stephan Horn)
  • Kurt Böckerman, SDP (personlig ersättare Lars Nyberg)
  • Helena Lesch-Saarinen, SFP (personlig ersättare Christa Lehmus)
  • Olli Mustonen, Kristdemokraterna  (personlig ersättare Anne-Maarit Hämäläinen)