Till innehållet
Barnen leker i parken

Familjedagvård

Familjedagvård lämpar sig för familjer som önskar vård i en liten grupp

I familjedagvård vårdas barnet i familjedagvårdarens eget hem. Målsättningen är att skapa en lugn och trygg dag för barnet.

Familjedagvård erbjuder barnen en trygg, individuell och åldersanpassad småbarnspedagogik. Inom familjedagvården värdesätts ett gott samarbete med barnets vårdnadshavare.

Hangö stads plan för småbarnspedagogik ligger som grund för familjedagvårdens innehåll. En egen plan för barnets lärande, på vårdplatsen, uppgörs i samarbete med vårdnadshavarna.

Om familjedagvårdaren insjuknar eller har semester har barnet reservdagvårdsplats i något av stadens daghem. I en liten grupp blir barnet individuellt uppmärksammat vilket stöder barnets utveckling av en positiv jag-uppfattning.

Lek och utevistelse är familjedagvårdens viktigaste verksamhetsformer. Barnet lär sig via leken och övar vardagsfärdigheter på ett mångsidigt sätt under handledning av sin egna vårdare. Barnet vistas utomhus dagligen.

Barnet vårdas i familjedagvårdarens eget hem och vårdarens arbetstid baserar sig på barnets vårdbehov. Avgiften för barn inom familjedagvården, grundar sig på samma principer som för barn på daghem.

Ansökan till familjedagvård görs elektroniskt Gå till e-tjänster(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)

Familjedagvårdens verksamhet

Lyckliga barn.

Det var för en tid sedan ett inlägg som berörde utomhus-dagis i Hangö. Här vill vi lyfta fram familjedagvården. Vi är ute flere timmar varje dag, oftast går vi till skogen, eller till stranden. Ibland hittar ni oss i en lekpark. Vi är alla dagar ute i naturen, följer med de olika årstiderna osv och har olika program för våra barn. Vi kan sitta under en gran och läsa en saga eller ha en sångstund. Vi är ute i alla väder, året runt. Ibland har vi picknick-väska på ryggen, lär oss att allt skräp tas med hem och lär oss ta hänsyn till naturen. Några av oss har Skogsmulle/Skogsknytte utbildning vilket vi utnyttjar  mycket i vårt arbete med barnen.

Vi vågar påstå att barn i familjedagvården är mycket lyckliga barn!

Med vänlig hälsning Laila, Sari, Towe och Mia

Mera information om familjedagvård ger:

Ekebom Hanna

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

040 743 5216

Rantanen Tea

Vice daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

040 135 9453

Mannström Birgitta

chef för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

040 159 5180

Österlund Carina

byråsekreterare

Småbarnspedagogik

040 135 9497

Barn inom familjedagvård på stranden