Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksut määritetään perheen koon mukaisena prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista.

1.1.2020 alkaen palkkalaskelm ei tarvitse toimittaa, sillä palkkatiedot tarkistetaan tulorekisteristä, huoltajan luvalla 

 • Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa
 • Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta
 • Perheen muista lapsista varhaiskasvatusmaksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta 
 • Alin perittävä maksu on 28 euroa
 • Esiopetus 4 h/pv on maksutonta
 • Esiopetuksen lisäksi annettavasta muusta varhaiskasvatuksesta peritään maksu
 • Perhepäivähoidon asiakasmaksut määräytyvät samoin perustein kuin päiväkotihoidossa

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Täältä voi lukea lisää tuloista ja tuloselvityksistä:

Täältä voi lukea lisää kuukausimaksuista:

Linkki maksulaskuriin Maksulaskuri(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Täältä voi lukea kuinka varhaiskasvatus aika vaikuttaa maksuihin ja maksusta poissaoloista:

Varhaiskasvatuksen laskutus

 • Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. seuraavana vuonna
 • Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen ja laskun eräpäivä on kuun lopussa 
 • Erääntyneistä varhaiskasvatusmaksuista peritään lain mukaista viivästyskorkoa
 • Varhaiskasvatusmaksut korkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia 

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Österlund Carina

toimistosihteeri

Varhaiskasvatus

040 135 9497