Till innehållet

 Vattnet kan distribueras via ett
vattenledningsnät, i tankar, flaskor eller cisterner. Som hushållsvatten
betraktas däremot inte vatten som används enbart för byktvätt, städning eller i
toaletter och badrum.

Hushållsvatten ska uppfylla de kvalitetskrav och
-rekommendationer som utfärdats. Sydspetsens miljö-hälsa övervakar kvaliteten
på det hushållsvatten som vattenverken levererar enligt sin tillsynsplan och
vattenverkens övervaknings- och undersökningsprogram. Syftet med
myndighetstillsynen är att före-bygga sanitära olägenheter som beror på vattnet
samt att garantera vattnets tekniska och estetiska kvalitet.

Vattenverket ansvarar för vattnets kvalitet fram till
fastighetens anslutning. Fastigheten i sin tur ansvarar för vattenrörens och
vattenanordningarnas inverkan på vattnets kvalitet. Om du upptäcker ovanliga förändringar i
vattenledningsvattnet, ska du kontakta disponenten eller vattendistributören.

Misstänker du att vattnet orsakar
sjukdomar, kontakta miljöhälsovården. Utanför tjänstetiden bör du kontakta
jouren vid hälsocentralen och vattenverkets journummer.

De kommunala vattenverken informerar om hushållsvattnets kvalitet på sina egna hemsidor:

Raseborgs vatten

Hangö vatten

Ingå vatten

Hushållens egna
brunnar

Innan man tar i bruk en ny brunn
ska man alltid låta kontrollera brunnsvattnets kvalitet på ett laboratorium.
Det finns skäl att låta kontrollera vattnet regelbundet (3-5 års mellanrum),
eftersom det ofta inte går att upptäcka eventuella kvalitetsproblem om man
förlitar sig på sina sinnesintryck.

Varje gång då brunnsvattnets
kvalitet på kort tid har förändrats bör man låta undersöka kvaliteten. Om
vattnet är uppenbart förändrat, bör man inte dricka det utan att koka upp det. Det
lönar sig att regelbundet kontrollera även brunnskonstruktionernas skick.

Läs mera:

Blogginlägg (Symiblogg 10)

Information om brunnar (Miljöförvaltningen)