Siirry sisältöön

Talousvesi

Talousvedellä tarkoitetaan vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin.

Vesi voidaan toimittaa jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä. Talousvetenä ei kuitenkaan pidetä vettä, jota käytetään yksinomaan pyykinpesuun, siivoukseen tai wc- ja peseytymistilassa.

Talousveden tulee täyttää sille asettamat laatuvaatimukset ja -suositukset. Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan Eteläkärjen ympäristöterveyden valvontasuunnitelman sekä vesihuoltolaitosten valvontatutkimusohjelmien mukaan. Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden tekninen ja esteettinen laatu.

Vesilaitos vastaa veden laadusta kiinteistön liitoskohtaan saakka. Kiinteistö vastaa oman putkiston ja vesilaitteiden vaikutuksista veden laatuun. Jos havaitset vesijohtovedessä epätavallisia muutoksia, ota yhteys kiinteistösi isännöitsijään tai vettä toimittavaan laitokseen.

Jos epäilet veden aiheuttavan sairastumista, ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon tai virka-ajan ulkopuolella terveyskeskuspäivystykseen sekä vesilaitoksen päivystysnumeroon.

Kunnalliset vesilaitokset julkaisevat tietoa talousveden laadusta omilla verkkosivuillaan:

Raaseporin vesi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hangon vesi(avautuu uuteen ikkunaan)

Inkoon vesi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Kotitalouksien omat kaivot

Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa aina ennen kuin uusi kaivo otetaan käyttöön. Tutkimus on syytä uusia säännöllisesti (noin kolmen vuoden välein), koska kaivoveden laatuongelmia ei usein pysty aistein havaitsemaan.

Veden laatu kannattaa tutkia aina, jos kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa tavanomaisesta poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Lue lisää:

Blogissamme (Symiblog 10)(avautuu uuteen ikkunaan)

Tietoa kaivoista (ympäristöhallinto)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Talousvettä toimittava laitos on luvanvaraista toimintaa

Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan toiminnanharjoittajaa, joka toimittaa talousvettä jakeluverkossa tai muuten kuin tilapäisesti tankeista sekä ns. tukkulaitosta, joka toimittaa vettä toiselle talousvettä toimittavalle laitokselle mutta jolla ei ole omia loppukäyttäjiä.

Talousvettä toimittavan laitoksen on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä toimittava laitos ei saa toimittaa talousvettä ennen hyväksymispäätöstä. Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Toiminnan muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista muuttamista.