Till innehållet

Elskåp

Vill du försköna stadsbilden? Måla ett elskåp!

Anvisningar och kriterier

Caruna har gett tillstånd till målning av deras elskåp. Läs igenom anvisningarna innan du anhåller om tillstånd att måla ett skåp.

1. Objektet bör vara i gott skick och ytorna hela. Ifall det finns en tydlig skada eller hål i ytan är det inte tillåtet att utföra en målning eller tejpning. Man får inte kliva på objektets tak. 

2. Objektets alla skyltar och märken bör skyddas då målningen utförs och de bör vara synliga efter att
målningen är klar.  

3. Objektets lås och gångjärn bör skyddas då man utför målningen och skydden bör  avlägsnas genast då målningen är klar

4. Före man börjar måla bör man omsorgsfullt rengöra skåpet från smuts.

5. Man bör använda färg för utomhusbruk och färger som passar ytan, Det lönar sig att i de flesta fall
använda bottenfärg samt skydda målningen med lack. 

6. Då man målar eller tejpar bör man använda lämplig skyddsutrustning som handskar, skyddsmask och skyddskläder. 

7. Målningen får inte vara emot Carunas värderingar, reklam eller ett politiskt ställningstagande. I målningen bör man undvika traditionella bokstavsgraffitin så att objektet kan särskiljas från en offentlig graffiti. 

8. Före tillstånd ges för en målning bör man skicka en skiss på målningen. Skissen skickas till cultura@hanko.fi som skickar den vidare för godkännande till Caruna samt Hangö stads byggnadstillsyn. Transformatorer får inte målas eller tejpas utan Carunas tillstånd.

9. När målningen är klar bör man skicka en bild på verket till cultura@hanko.fi som vidarebefordrar det till Caruna. 

10. Caruna och Hangö stad ansvarar inte för verkets underhåll. Caruna har rätten att avlägsna eller ersätta verket.

Elskåpens och transformatorernas platser

 Esplanadens  och Rådmansgatans korsning

Feffe park

Esplanaden / K-Supermarket

Bangatan 28

Bangatan 9
 
Gengatan 3

Strandgatan, parken

Transformator, Strandgatan i parken RESERVERAD
 

Östra hamnen, nära Stranden

Östra hamnen, bredvid HSF Marine

 Hamngatan, Coco Bar

Nycandergatan 4, nära Hangö museum
 

Tilläggsuppgifter ger

Friman Jennika

kulturdirektör

Kulturbyrån, Ledningsgruppen

040 139 1070