Till innehållet

Särskilda transporttillstånd, gatuområds hyrning

Specialtransporttillstånd

Direktiv och behövliga tillstånd för specialtransporter som sker genom Hangö stads gatuområden söks från Birkalands NTM-central. Tilläggsinformation fås från länken nedan:

Gatuområdeshyror

Det är möjligt att tillfälligt hyra Hangö stads allmänna områden för byggande. Typiskt handlar det då om att tillfälligt hyra en trottoar eller ett annat gatuområde t.ex. med tanke på fasadreparationer. Ansökan görs på blanketten i den bifogade länken. Den ifyllda blanketten returneras till gatumästaren som man även kommer överrens med angående eventuella övriga arrangemang för allmänna områden.