Till innehållet

Miljönämnden
är Hangö stads miljövårdsmyndighet. Miljövårdsavdelningen övervakar företagens
verksamhet enligt miljöskyddslagstiftningen. Många verksamheter kräver
tillstånd eller anmälan. Hangö stads miljöskyddsbestämmelser gäller på hela
stadens område och de förpliktar alla som verkar på stadens område oavsett
boningsort.


Miljövårdsavdelningens adress:

Sandövägen 2

10900 HANGÖ

OBS!

Tekniska verkets ytterdörrar hålls för närvarande stängda. Boka tid per telefon eller e-post på förhand för att veta att personen du försöker nå är på plats.

Ärenden sköts också per telefon, e-post och via olika elektroniska kanaler.


E-postadresser:

ymparistonsuojelu@hanko.fi

fornamn.efternamn@hanko.fi