Till innehållet

Markanvändning

Markanvändningsavdelningen ombesörjer stadens planläggning och planeringen av markanvändningen, tomtöverlåtelser och tomtarrenderingar, markanskaffningar, fastighetsregistret samt mätnings- och kartläggningsuppgifter.

Avdelningens kontaktuppgifter

KUNDBETJÄNING • FAKTURERING:

Tuominen Tiina

avdelningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9371

KUNDBETJÄNING • BESTÄLLNINGAR AV TOMTKARTA • RÅDGIVNING I FRÅGOR ANGÅENDE TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER (TRÄDFÄLLNING):

Sarnikorpi Jaana

planeringsassistent

Markanvändningsavdelningen

040 135 9283

TERRÄNGMÄTNINGAR • BYGGSLOVMÄTNINGAR:

Tusa Ari

mätningsman

Markanvändningsavdelningen

040 021 3714

GEOINFORMATION OCH KARTVERKSÄRENDEN • BEREDNING AV TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER (TRÄDFÄLLNING) • ADRESSÄRENDEN • BESTÄLLNINGAR AV NUMERISK KARTA (VEKTOR) • OBS! TELEFONTID PÅ VARDAGAR KL 9.00 – 11.30:

Hellgren Daniela

GIS-ingenjör

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9284

ADMINISTRERING AV TOMTMARK • FASTIGHETSFÖRRÄTTNINGAR • TOMTINDELNINGAR • OBS! TELEFONTID PÅ VARDAGAR KL 9.00 – 11.30:

Uusitalo Aki

markanvändningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9287

PLANLÄGGNING • MARKANVÄNDNINGSAVTAL • MARKPOLITIK • UNDANTAGSBESLUT OCH AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV • FÖREDRAGANDE I MILJÖNÄMNDEN (VÄNLIGEN KOM ÖVERENS OM BESÖKSTID PÅ FÖRHAND):

Luukkonen Kukka-Maaria

stadsgeodet

Markanvändningsavdelningen

040 135 9281

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN • SEKRETERARE I MILJÖNÄMNDEN:

Fjäder-Rehn Gunilla

avdelningssekreterare

Markanvändningsavdelningen

040 135 9303

Mattila Sami

teknisk dokumentatör

Markanvändningsavdelningen

040 135 9338