Till innehållet

Baskartan digitalt i vektorformat

Baskartan har samma innehåll som baskartan för planläggning. Baskartan erbjuds digitalt i vektorformat och granskas i fält före den levereras. Baskartan i digital form kan du exempelvis behöva då du gör upp en situationsplan för byggande och behöver ett bottenmaterial i vektorformat. Baskartan finns också på stadens öppna karttjänst och erbjuds där avgiftsfritt som raster via gränssnitt.

Information om innehållet

Kartmaterialet omfattar baskartan och fastighetsgränserna. Kartmaterialets kordinatsystem är ETRS-GK24 och höjdsystemet N2000. Kartmaterialet är i mätningsklass 1 (JHS185) och upprätthålls i vektorformat (DGN) i programmet MicroStation Stella. Baskarta och fastighetsgränser upprätthålls kontinuerligt. Baskartans metadata finns på paikkatietohakemistos sidor (paikkatietohakemisto.fi). Kartmaterialet upprätthålls på tätort, samt på en del av glesbyggsområdena i Hangö stad. (Se materialets omfattning på vår öppna karttjänst) Materialet kan exempelvis beställas till botten av en situationsplan. Materialet levereras alltid i 2D format utan
höjddimension.

Beställningsanvisningar

Kartmaterialet kan beställas via e-post.

Följande information borde framgå av beställningen:

  • Adress och fastighetsnummer eller karta över området
  • Beställaren och företagets FO-nummer samt kontaktperson
  • Eventuell referens för räkningen/beställningen
  • Faktureringsadress och betalarens namn om annan än beställaren

Uppgifter om i vilket format materialet ska levereras

  • Dataöverföringsformat: DGN eller DWG
  • Datamedium: e-post eller USB-minne

Prissättning

Priset på digitalt kartmaterial i vektorformat är:

för~ 2 ha område baspris 26,00 € + moms

för > 2 ha område baspris 26,00 € (2ha) + 3,90 € av varje hektar som överskrider 2 ha + moms

Priserna för numeriskt kartmaterial gäller endast en överlåtelse och berättigar till lagring och
användning på en arbetsstation. Materialets överlåtande till tredje part som sådant eller i modifierad form är förbjudet utan markanvändningsavdelningens tillstånd (gäller inte papperskopior). Till publicering av materialet behövs ett skilt tillstånd.

Avgifter för kart- och geodataprodukter (pdf) 

Leveranstid

Kartbeställningarna behandlas i ankomstordning, leveranstiden är vanligen 1-2 veckor. Baskartans aktualitet granskas i fält och uppdateras vid behov före överlåtande.

Baskartanerbjuds även avgiftsfritt som raster via wms-gränssnitt på adressen: https://map.hanko.fi/wms/.
Då baskartan hämtas via WMS-tjänsten granskas inte aktualiteten och markanvändningsavdelningen svarar inte för eventuella fel och brister. Meddela oss om fel och brister så kan vi åtgärda dessa!

Beställningar och information:

Hellgren Daniela

GIS-ingenjör

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9284