Till innehållet

Kartprodukter

En del kartmaterial som tomtkartor erbjuds i pappers- eller pdformat. Baskartan erbjuds även som digitalt material i vektorformat.

Tomtkartan i pappersutskrift eller i pdf-format

Ur tomtkartan framgår förutom tomtens gränser och areal. Ytterligare hör de i kraft varande
detaljplanebestämmelserna till tomtkartan. Tomtkartan kan du exempelvis behöva för fastighetsförsäljning.

Baskartan digitalt i vektorformat

Baskartan har samma innehåll som baskartan för planläggning. Baskartan erbjuds digitalt i vektorformat
och granskas i fält före den levereras. Baskartan i digital form kan du exempelvis behöva då du gör upp en situationsplan för byggande och behöver ett bottenmaterial i vektorformat.

Baskartan finns också på stadens öppna karttjänst och erbjuds där avgiftsfritt som raster via gränssnitt (wms).