Siirry sisältöön

Karttatuotteet

Osa karttatuotteista, kuten tonttikartat, tarjotaan paperi- tai pdf muotoisena. Kantakartta tarjotaan sähköisenä vektorimuotoisena aineistona.

Tonttikartta
paperisena tai pdf-muotoisena

Tonttikartassa näytetään tontin rajat ja
pinta-ala. Lisäksi tonttikarttaan kuuluu voimassa olevat asemakaavamääräykset.
Tonttikarttaa voit tarvita esimerkiksi kiinteistökaupassa.

Kantakartta
digitaalisena vektori-muodossa

Kantakartassa on sama sisältö kuin kaavan
pohjakartassa. Kantakartta tarjotaan digitaalisesti vektorimuodossa ja
tarkistetaan maastossa ennen toimitusta. Kantakarttaa sähköisessä muodossa voit
tarvita esimerkiksi kun olet laatimassa sähköistä asemapiirrosta rakentamista
varten.

Kantakartan löydät myös kaupungin avoimesta
karttapalvelusta ja on sieltä saatavana maksutta ja rajapinnan kautta (WMS).