Till innehållet

Planläggningsöversikt

Enligt Markanvändnings och bygglagens (MBL) 7 paragraf ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som under den närmaste tiden blir anhängiga i kommunen och i landskapsförbundet och som inte är av ringa betydelse.

Nedanför planläggningsöversikten i Hangö stad år 2023: