Siirry sisältöön
Koristeellinen kuva.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 pykälän mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa toteutuneesta suunnittelusta, vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Alla Hangon kaupungin vuoden 2023 kaavoituskatsaus: