Till innehållet

Planer till påseende

På denna sida presenteras aktuella planeprojekt i Hangö stad som är till påseende. Det är möjligt att delta i förberedande av aktuella planer också utanför den officiella tiden för påseende.

Under tiden för påseendet har myndigheterna möjlighet att ge utlåtanden angående planprojekt. Under förberedelsefasen har alla stadens invånare möjlighet att ge sina åsikter om planen, och i förslagsfasen är det möjlighet att ge anmärkningar. Tiden för påseende anges på den ifrågavarande planens sida.

Utlåtanden, åsikter och anmärkningar ska skickas till Hangö stads Tekniska och miljöverket vid adressen Sandövägen 2, 10960 HANGÖ eller till Hangö stads registratur vid adressen kirjaamo@hanko.fi