Till innehållet
Koristeellinen kuva.

Byggnadsanvisningar och andra nyttjandeplaner

Byggnadsanvisningar och nyttjandeplaner specificerar på området skapade detaljplanens målsättningar, beteckningar och bestämmelser som styr byggande och markanvändning, samt styr enhetligt byggande.

Till planer kan tillhöra byggnadsanvisningar (bygganvisningar) som styr förverkligande av planen. Byggnadsanvisningarna berättar till exempel hurdana material och färger som kan användas i byggnader.

I Hangö stad har det skapas följande byggnadsanvisningar, som är listade nedan. 

 • Casino
 • Drottningberget
 • Kvarter 111
 • Kvarter 518
 • Kvarteren 714-717, 728 och 729
 • Kvarteren 1050-1052
 • Kvarteren 1053, 1054 och 1055
 • Kvarteren 1054, 1056 och 1057
 • Kvarteren 1054, 1058 och 1059
 • Kvarteren 1060-1063
 • Kvarteren 1301 och 1302
 • Kvarteren 1303-1305, Bergenheimvägen
 • Kvarteren 1306-1312
 • Kvarteren 1309, 1313-1314 och 1316-1324 
 • Tvärminne

I skötsel- och nyttjandeplaner presenteras planeringsområdets naturens och de olika användningsändamålens nuvarande tillstånd, målsättningarna för skötsel och nyttjande, objekt för skötseln samt metoder, rekommendationer för olika fritidsanvändningar, rekommendationer för uppföljning och en uppskattning av kostnaderna för åtgärderna.

Ta kontakt med parkavdelningen(du byter till en annan tjänst) eller miljöskyddsavdelningen(du byter till en annan tjänst) då du har frågor gällande skötsel- och nyttjandeplaner.