Till innehållet

Parker och rekreationsområden

De allmänna grönområden staden upprätthåller erbjuder sina tjänster åt alla befolkningsgrupper. Ett mål med de offentliga grönområdena är att höja stadens dragkraft som turistort.

Verksamheten på grönområdena följer metoderna för en hållbar utveckling. Målet är en trivsam, trygg och omväxlande boendemiljö samt mångsidiga tjänster för olika befolkningsgrupper. I Hangö finns byggda parker, ängar, tätortsskogar och trafikgrönområden avsedda för allmänt bruk.

Skötseln av grönområdena

För grönområdena har fastställts en vårdklassificering som styr nivån på vården av olika grönområden. Växter, material och områdets användningsändamål styr mängden och kvaliteten på underhållet och vården på de byggda grönområdena.

Vårdarbeten är bl.a. klippning och krattning av gräsmattor, slagning av ängar, beskärning av träd, samt vård av buskar och blommor, underhåll av lekplatser och promenadstråkens ytor, uppsamling av sopor och tömning av sopkärl. Även grundligare reparations- och underhållsarbeten utförs enligt separat överenskommelse.

Vid park och skogssektionen arbetar 8 personer i fast anställning samt ca 20 skolelever i sommararbete.

Den vårdade ytan består av ca 1100 ha skog och ca 360 ha grönområden.

Park- och skogsavdelningens adress:

Sandövägen 2

10900 Hangö

Besökstid vardagar kl. 10.00 – 11.00 (Ingång från järnvägens sida)

Ta kontakt

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337

Nyberg Stefan

specialyrkesman, arbetsbas

Avdelningen för kommunteknik

040 501 1714

Sannholm Janina

Fackarbetare

Avdelningen för kommunteknik

Sannholm Kenneth

äldre yrkesarbetare

Avdelningen för kommunteknik

0407680356

Sundström Gustav

fackarbetare

Avdelningen för kommunteknik

040 571 0278

Laine Sami

yrkesarbetarbefattning inom skogsbruk, arbetarskyddsfullmäktig

Avdelningen för kommunteknik

040 7257 805

Holmberg Jennica

fackarbetare

Avdelningen för kommunteknik

040 571 0279

Kaunisranta-Hellström Jessica

fackarbetare

Avdelningen för kommunteknik

0401562608