Till innehållet

Då fällning av träd övervägs bör man alltid först utreda på vems område trädet befinner sig.

ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT FÄLLA TRÄD:

Ifall ert ärende gäller träd som befinner sig på stadens mark skall ni vara i kontakt med parkavdelningens personal.

Ifall ert ärende gäller träd på er egen mark eller på en fastighet ni arrenderar bör ni kontakta stadens markanvändningsavdelning.

Ta kontakt

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337

Laine Sami

yrkesarbetarbefattning inom skogsbruk, arbetarskyddsfullmäktig

Avdelningen för kommunteknik

040 7257 805

Hellgren Daniela

GIS-ingenjör

Markanvändningsavdelningen

Telefontid 9 – 11.30

040 135 9284

Sarnikorpi Jaana

planeringsassistent

Markanvändningsavdelningen

040 135 9283