Till innehållet

Lekparker

Hangö har 19 lekparker, som är utrustade med olika basredskap. Lekparkerna är planerade enligt alla standarder och de underhålls och kontrolleras regelbundet.

Lekredskap finns både för mindre och större barn. I några parker finns även redskap för vuxna motionärer. I alla stadens lekparker finns infotavlor, med information om parkens läge osv. Meddelandet angående brister vid lekparker riktas till park- och skogavdelningen.

Lekparker:

 1.  Hangöbyhamnens lekplats, Tegelbruksvägen 30
 2.  Barnens park, Björkdungen
 3.  Mossabergvägens lekpark, Mossabergsgatan 5
 4.  Hagaparkens lekpark, mittemot Esplanaden 72
 5.  Tegelbruksparken, mittemot Kapellhamnsvägen 96
 6.  601/Bergs lekpark, Esplanaden 88
 7.  Tiiskas lekpark, Fredsgatan 1
 8.  Ljungstigens lekpark, Ljungstigen 5b
 9.  Lekparken vid Mellangatan, Märsgatan 29
 10.  Lekparken vid Östra allén, Östra allén 6
 11.  Furuvägens lekpark, Furuvägen 16b
 12.  Barrgränds lekpark, Barrgränd 3b
 13.  Börréns, Bangatan 30
 14.  Kyrkparken, mittemot Boulevarden 2
 15.  Östrahamnens lekpark, Strandgatan 4
 16.  Gamla stationsparken, Nycandersgatan 7
 17.  Lappvik lekpark, Promenadgränd 6
 18.  Täktom lekpark, Kapellvägen 4
 19.  Tvärminne lekpark, Venny Soldans väg 18b
 

Ta kontakt

Boström-Mäkelä Helena

parkförman

Avdelningen för kommunteknik

040 083 5337